KHON KAEN MICE CITY SUMMIT เข้าเยี่ยมชมสวนสัตว์ขอนแก่น

นายธนชน เคนสิงห์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างสวนสัตว์ขอนแก่น ให้การต้อนรับคุณวัลยา วัฒนรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว พร้อมด้วยคณะไมซ์ซิตี้ ในการเข้าเยี่ยมชมสวนสัตว์ขอนแก่นเพื่อแลกเปลี่ยนผ่านกิจกรรมเชิงปฏิบัติการระหว่างไมซ์ซิตี้ สถานที่ท่องเที่ยว พื้นที่เป้าหมายที่มีศักยภาพ