โครงการทำดีด้วยหัวใจ เพื่อให้ประชาชนกลับบ้านด้วยความปลอดภัย

สวนสัตว์ขอนแก่นร่วมงานกิจกรรมการป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ นำโดยนายวันชัย  สวาสุ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น  พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ มาสคอตสัตว์ป่าน่ารัก ร่วมประชาสัมพันธ์รณรงค์ขับขี่อย่างปลอดภัยในช่วงวันหยุดเทศกาลวันปีใหม่ ณ สถานีตำรวจภูธรเขาสวนกวาง