ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่1/2562

นายธนชน เคนสิงห์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่1/2562 ประจำเดือน มกราคม ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น