สวนสัตว์ขนแก่น ร่วมแก้ไขปัญหาลดฝุ่นละออง

สวนสัตว์ขอนแก่น สนับสนุนนโยบายของจังหวัดขอนแก่น โดยมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในการลดมลพิษ ฝุ่นละอองในอากาศ  เพื่อลดความเสี่ยงอันตรายจากฝุ่นพิษ PM2.5