ร่วมกิจกรรม รดน้ำดำหัวผู้บริหาร สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมไปรษณีย์เขต จังหวัดขอนแก่น

นายธนชน เคนสงห์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น พร้อมด้วย นายวันชัย สวาสุ และนางทิพาวดี กิตติคุณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรม รดน้ำดำหัวผู้บริหาร สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมไปรษณีย์เขต จังหวัดขอนแก่น