พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันจันทร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายธนชน เคนสิงห์  ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหารพนักงานลูกจ้าง สวนสัตว์ขอนแก่น ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อาคารบริการนักท่องเที่ยว (Welcome center)