ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ เข้าตรวจพื้นที่สวนสัตว์ขอนแก่น

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ เข้าพื้นที่ เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานสวนสัตว์ขอนแก่น โดยมีนายธนชน  เคนสิงห์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานสวนสัตว์ขอนแก่นให้การต้อนรับ ในครั้งนี้