สวนสัตว์ขอนแก่น ปลูกต้นคูณ เส้นทางแห่งสีสัน สานสัมพันธ์ชุมชน

สวนสัตว์ขอนแก่น  ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)  หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ในอำเภอเขาสวนกวาง  ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม "เส้นทางแห่งสีสัน สานสัมพันธ์ชุมชนปลูกต้นราชพฤกษ์ หรือต้นคูน เอกลักษณ์จังหวัดขอนแก่น ดินแดนแห่งเสียงแคน ดอกคูน ในวันสิ่งแวดล้อมโลก วันที่ 5 มิถุนายน 2562

          นายธนชน เคนสิงห์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น กล่าวว่า สวนสัตว์ขอนแก่นได้วางแผนดำเนินโครงการปลูกต้นราชพฤกษ์ หรือต้นคูณ ในวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวรณรงค์การเกิดมลพิษทางอากาศ ที่ช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ให้กับป่าของชุมชน และให้เกิดเป็นถนนดอกคูน ที่บานสะพรั่งเต็มสองฝั่งถนนทางขึ้นสวนสัตว์ขอนแก่น โครงการปลูกต้นคูนนั้น เพื่อเป็นการสนองนโยบายของทางจังหวัดขอนแก่น ที่มีโครงการให้หน่วยงาน ชุมชนปลูกต้นคูณอยู่แล้ว เป็นนโยบายของจังหวัดขอนแก่น ภายใน 3 ปี ขอนแก่นปลูกต้นไม้ จำนวน 3 ล้านต้น สวนสัตว์ขอนแก่นจึงได้จัดกิจกรรมสนองนโยบายของจังหวัด เชิญชวนหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป ในเขตอำเภอเขาสวนกวาง ร่วมปลูกต้นราชพฤกษ์หรือต้นคูน  อัตลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้ขอนแก่นเป็นเมืองแห่งดอกคูน โดยนักท่องเที่ยวจะพบดอกคูนที่เหลืองอร่ามตลอดสองข้างทาง เมื่อเข้ามาในเขตพื้นที่อำเภอเขาสวนกวาง และสวนสัตว์ขอนแก่น ที่สร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนและสร้างสีสันให้กับถนน โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้ชมสวนสัตว์ขอนแก่นแล้วยังได้ชมความงามของดอกคูน

ดอกราชพฤกษ์ หรือ ดอกคูน ต้นไม้มงคลที่ได้รับการยกย่องให้เป็น ดอกไม้ประจำชาติไทย ทั้งยังเชื่อว่าเป็นต้นไม้ที่ปลูกไว้แล้วจะเสริมให้คนในบ้านมีเกียรติยศชื่อเสียงมากขึ้นด้วย ยิ่งใกล้เข้าสู่ช่วงยิ่งใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ต้นราชพฤกษ์ หรือ ต้นดอกคูน จะออกดอกสีเหลืองชูช่อ ดูสง่างาม เป็นต้นไม้พื้นเมืองที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย และมีอยู่ทุกภาคของประเทศไทย มีประวัติเกี่ยวข้องกับประเพณีสำคัญ ๆ ในไทยและเป็นต้นไม้มงคลที่นิยมปลูกมีสีเหลืองอร่าม พุ่มงามเต็มต้น เปรียบเป็นสัญลักษณ์แห่งพุทธศาสนา มีอายุยืนนาน และทนทาน ปัจจุบันถือเป็นสัญลักษณ์ที่รู้จักกันทั่วไปของเมืองขอนแก่น เป็นดินแดนแห่งดอกคูนและเสียงแคน