กิจกรรมติดตามประเมินผลโครงการสัตว์ป่าคืนดวงตาให้น้องปีที่ 1

สวนสัตว์ขอนแก่น จัดกิจกรรมติดตามประเมินผลโครงการสัตว์ป่า คืนดวงตาให้น้อง ปีที่1 จากโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบรูปปั้นนูนสูงและอักษรเบรลล์ เพื่อผู้บกพร่องทางการมองเห็น ใช้กิจกรรมการเรียนรู้ในส่วนแสดงสัตว์ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น โดยมีนายวันชัย  สวาสุ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น กล่าวให้การต้อนรับและเปิดกิจกรรม ในครั้งนี้