รับรางวัลเชิดชูเกียรติเพชรพัสดุ ประจำปี 2562

นายธนชน  เคนสิงห์  ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น ร่วมแสดงความยินดีกับนางทิพาวดี  กิตติคุณ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น  ในโอกาสที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเพชรพัสดุ ประจำปี 2562 ระดับบริหารและผู้ปฏิบัติงานพัสดุ จากสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย โดยมีนางสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นผู้มอบรางวัล ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารหอประชุมชั้น 3 กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร