การประชุมเพื่อทบทวนแผนปฎิบัติการ สวนสัตว์ขอนแก่น ปี 63-65

สวนสัตว์ขอนแก่น จัดการประชุมเพื่อทบทวนแผนปฎิบัติการ สวนสัตว์ขอนแก่น ปี 63-65 โดยมีนายธนชน เคนสิงห์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ในระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2562 ณ เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น