เตรียมความพร้อมในการประเมินผลการปฏิบัติตามแผนงาน องค์การสวนสัตว์

วันที่ 10 กันยายน 2562 นายธนชน เคนสิงห์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคอนเฟอร์เร้นซ์ เรื่องเตรียมความพร้อมในการประเมินผลการปฏิบัติตามแผนงาน องค์การสวนสัตว์ ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหารงานทั่วไป