เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและรับมอบวุฒิบัตร โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

นายธนชน เคนสิงห์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น มอบหมายให้นางทิพาวดี กิตติคุณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่นและนายไพโรจน์ ภู่รจนา หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและรับมอบวุฒิบัตร โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น