มอบนโยบายของผู้บริหารต่อพนักงานและลูกจ้างองค์การสวนสัตว์ สังกัดสวนสัตว์ขอนแก่นและสังกัดสวนสัตว์ดุสิต ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์อาหารใหม่ สวนสัตว์ขอนแก่น

นายธนชน เคนสิงห์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้อำนวยสวนสัตว์ขอนแก่น หัวหน้าฝ่าย เข้ามอบนโยบายของผู้บริหารต่อพนักงานและลูกจ้างองค์การสวนสัตว์ สังกัดสวนสัตว์ขอนแก่นและสังกัดสวนสัตว์ดุสิต ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์อาหารใหม่ สวนสัตว์ขอนแก่น