ฝ่ายการศึกษา ร่วมอบรม EE course ณ สวนสัตว์เชียงใหม่

วันที่ 18-23 พฤศจิกายน 2562 ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์ขอนแก่น เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา ปีงบประมาณ 2562 (EE course) ณ สวนสัตว์เชียงใหม่