ประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯอำเภอเขาสวนกวาง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

นายธนชน เคนสิงห์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น มอบหมายนางทิพาวดี กิตติคุณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯอำเภอเขาสวนกวาง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม ร.อ.พนม พรหมพลู ที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง