"ความสมบูรณ์พันธุ์ และความไม่สมบูรณ์พันธุ์ในสัตว์เลี้ยงและสัตว์แปลก"และ"การตรวจการตั้งท้องด้วยการคลำ การใช้อัลตราซาวด์ และประเมินความสมบูรณ์พันธุ์ในสัตว์"

น.สพ.ชวิน ไชยสงคราม หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ วิจัย และสุขภาพสัตว์ ได้รับมอบหมายจาก นาย ธนชน เคนสิงห์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น เป็นอาจารย์พิเศษเพื่อสอนบรรยายหัวข้อ "ความสมบูรณ์พันธุ์ และความไม่สมบูรณ์พันธุ์ในสัตว์เลี้ยงและสัตว์แปลก"และ"การตรวจการตั้งท้องด้วยการคลำ การใช้อัลตราซาวด์ และประเมินความสมบูรณ์พันธุ์ในสัตว์" ให้กับนักศึกษาคณะสัตวแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ โรงพยาบาลสัตว์ป่า สวนสัตว์ขอนแก่น