การอบรม iso14001​:2015 ณ ออาคารศูนย์อาหารใหม่ ในวันที่ 22-23 มกราคม 2563

เมื่อวันที่ 22-23 มกราคม 2563 สวนสัตว์ขอนแก่นการอบรมหลักสูตร Document and Internal Auditor ISO  14001​:2015 ณ อาคารศูนย์อาหารใหม่ โดยมี นายธนชน เคนสิงห์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น กล่าวเปิดการอบรมในครั้งนี้