ทำความสะอาดยานพาหนะ

นายธนชน เคนสิงห์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกันวางมาตรการป้องกันโควิด-19 โดยทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อทำความสะอาดยานพาหนะที่ใช้งานในสวนสัตว์ขอนแก่น โดยให้เจ้าหน้าที่เริ่มฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ยานพาหนะทุกคันภายในสวนสัตว์ เพื่อเป็นการวางมาตรการป้องกันโควิด-19