โครงการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายาก,โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย(R2R)ประจำปี 2564

โครงการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายาก,โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย(R2R)ประจำปี 2564

นายธนชน เคนสิงห์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น และนายสัตวแพทย์ชวิน ไชยสงครามพร้อมคณะวิจัย เข้าร่วมการพิจารณาข้อเสนอ"โครงการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายาก,โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย(R2R)ประจำปี 2564 และข้อเสนองานวิจัยประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2563 ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว