กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 นายธนชน เคนสิงห์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น มอบหมายให้นางทิพาวดี กิตติคุณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม โดยมีนางชลพรรษ รักชาติ นายอำเภอเขาสวนกวาง เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น พร้อมกันนี้ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยร่วมทำความสะอาดบริเวณโดยรอบที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น