สวนสัตว์ขอนแก่น เข้าร่วมบริจาคพลาสติก ฟิล์มยืด และกล่องเครื่องดื่มยูเอชที ในโครงการ "เปลี่ยนขยะเป็นบุญ"

วันที่ 19 มีนาคม 2564 นายณรงวิทย์ ชดช้อย รักษาการผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น มอบหมายให้ นางทิพาวดี กิตติคุณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น พร้อมด้วยนายไพโรจน์ ภู่รจนา หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์และคณะ เข้าร่วมบริจาคพลาสติก ฟิล์มยืด และกล่องเครื่องดื่มยูเอชที ในโครงการ "เปลี่ยนขยะเป็นบุญ" เมื่อคุณหมุนเวียน ครั้งที่ 5 ณ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10