คณะผู้บริหารสวนสัตว์ขอนแก่น พนักงาน และลูกจ้างสวนสัตว์ขอนแก่น ขอแสดงความยินดี

คณะผู้บริหารสวนสัตว์ขอนแก่น พนักงาน และลูกจ้างสวนสัตว์ขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ นายอรรถพร ศรีเหรัญ อดีตผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ได้รับการแต่งตั้งจาก นายเชาวลิต  ชูขจร ประธานกรรมการองค์สวนสัตว์แห่งประเทศไทย ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย