Zoo outreach Program ปีที่ 8

นายณรงวิทย์ ชดช้อย รักษาการผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น เป็นประธาน เปิดโครงการกิจกรรม Zoo outreach Program ปีที่ 8 โดยฝ่ายการศึกษาสวนสัตว์ขอนแก่นจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านโนนสว่างหนองตะนา อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น