สวนสัตว์ขอนแก่น จัดทำโครงการ Adopt an animal of the month (โครงการอุปถัมภ์อุปถัมภ์สัตว์ป่า)

สวนสัตว์ขอนแก่น จัดทำโครงการ Adopt an animal of the month (โครงการอุปถัมภ์อุปถัมภ์สัตว์ป่า) เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าของชาติ และสนับสนุนส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าอย่างยั่งยืนตลอดไป
สวนสัตว์ขอนแก่น ขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตเมตตาและท่านผู้ใจบุญรักการทำบุญให้กับสัตว์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งโครงการ Adopt an animal of the month (โครงการอุปถัมภ์อุปถัมภ์สัตว์ป่า) เพื่อช่วยสนับสนุนในการบำรุงดูแลและส่งเสริมคุณภาพชีวิตสัตว์ ส่งเสริมให้ประชาชน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน บริษัท ห้างร้าน ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สัตว์ป่าภายในสวนสัตว์ขอนแก่น สนับสนุนการศึกษาวิจัย และส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าของชาติ การสนับสนุนแบ่งออกเป็น 5 วิธี คือ
1. กลุ่มสัตว์ขนาดใหญ่ ค่าใช้จ่ายเดือนละ 15,000 บาท ได้แก่ ช้าง แรดขาว สิงโตแอฟริกา
สิงโตขาว เสือโคร่งอินโดไชนิส และเสือโคร่งขาว
2. กลุ่มสัตว์ขนาดกลาง ค่าใช้จ่ายเดือนละ 6,000 บาท ได้แก่ ฮิปโปโปเตมัส ฮิปโปแคระ
ยีราฟ ม้าลาย ออริกซ์การ์เซล อูฐโหนกเดียว คูดูใหญ่ หมีหมา หมีควาย เลียงผา
3. กลุ่มสัตว์ขนาดเล็ก ค่าใช้จ่ายเดือนละ 3,000 บาท ได้แก่ แมวน้ำ หนูยักษ์คาปิบาร่า
ไฮยีน่า ลีเมอร์หางแหวน ลิงกระลอก ลิงบาบูนฮาร์มาไดอัส ค่างห้าสี จิงโจ้แดง วัลลาบี้
เผือก เมียร์แคท ตัวกินมดยักษ์ เก้งเผือก เก้งแดง กวางดาว เนื้อทราย กวางป่า
4. กลุ่มสัตว์ปีก วันละ 1000 บาท ได้แก่ ฟลามิงโก้ มาร์คอว์อกเหลือง/อกส้ม นกแก้วเทา
แอฟริกา นกแก้วซัลคอว์นัว นกกาบบัว
5. การสนับสนุนตามอัธยาศัยแบบครั้งเดียว หรือสนับสนุนตามปีนักษัตร
สามารถแจ้งความประสงค์จะให้การสนับสนุนสัตว์ชนิดใด เพื่อเป็นทางเลือกกับผู้ที่สนใจที่
มีความประสงค์สนับสนุนโครงการพ่อแม่บุญธรรมสัตว์ป่าตามอัธยาศัยแบบครั้งเดียว หรือ
สนับสนุนตามปีนักษัตร โดยไม่กำหนดจำนวนเงิน ไม่กำหนดระยะเวลาแบบรายวัน ราย
เดือน รายปี ก็สามารถให้การสนับสนุนได้
โดยโครงการดังกล่าว ทุกๆการสนับสนุนในจำนวนเงิน 500 บาท ท่านจะได้รับสิทธิ์ ดังนี้
1. พ่อแม่บุญธรรมสัตว์ จำนวน 1 ใบ อายุบัตร 1 ปี นับจากวันที่ออกบัตร
2. เจ้าของบัตรได้รับการยกเว้น ค่าบัตรผ่านประตู จำนวน 2 ท่าน / 1 ใบ พร้อมรถยนต์ 1 คัน และ การแสดงความสามารถแมวน้ำ จำนวน 2 ที่นั่ง
3. ใบประกาศเกียรติคุณออนไลน์และประกาศรายชื่อผู้อุปถัมภ์ฯ บนเว็บไซต์และแฟนเพจสวนสัตว์ขอนแก่น
4. ได้รับส่วนลดทางการค้าของผู้ประกอบการภายในสวนสัตว์ฯ ที่เข้าร่วมโครงการ (รับสิทธิ์ตามเงื่อนไขทางร้าน) สำหรับท่านที่สนับสนุน การอุปถัมภ์สัตว์ป่าสวนสัตว์ขอนแก่นเป็นพ่อแม่บุญธรรมสัตว์ ระดับกิตติมศักดิ์ ตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ท่านจะได้รับการติดตั้งชื่อ / หน่วยงาน บริษัท / ห้างร้าน / โลโก้ หน้าส่วนจัดแสดงสัตว์ที่ท่านอุปถัมภ์ พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และลงรายชื่อผู้อุปถัมภ์บนเว็บไซต์ และแฟนเพจสวนสัตว์ขอนแก่น
.
ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการการเลี้ยงดู สร้างจิตสำนึก ปลูกฝังความเมตตา อนุรักษ์สัตว์ป่า ให้ยั่งยืนตลอดไป สนับสนุนและสมทบทุนโครงการได้โดย โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรงไทย สาขาน้ำพอง ชื่อสวนสัตว์ขอนแก่นเลขที่บัญชี 980-3-40836-4 สอบถามเพิ่มเติมฝ่ายพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ 08 6459 4192
- - - - - - - - - -
#khonkaenzoo
#สวนสัตว์เขาสวนกวาง
#สวนสัตว์ขอนแก่น
#สวนสัตว์ไทยใครๆก็เที่ยวได้