"ขับเคลื่อนไทยไร้มลพิษ"

นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น ได้มอบหมายให้ งานพัสดุและยานพาหนะ ให้เข้าร่วมกิจกรรม "ขับเคลื่อนไทยไร้มลพิษ" ณ.สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (ขอนแก่น)