ระชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนกันยายน 2

นายณรงวิทย์ ชดช้อย รักษาการผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น เข้าร่วมประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนกันยายน 2564  ณ ห้องประชุมศิริธนชัย ชั้น 2 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น