ผู้บริหารการยางแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมพื้นที่

นายณรงวิทย์ ชดช้อย รักษาการผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารการยางแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น