ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา และอนุกรรมการ​ zoo​ new​ business model​ อสส. และคณะ เข้าพื้นที่ตรวจงงาน

นายณรงวิทย์ ชดช้อย รักษาการผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหารสวนสัตว์ขอนแก่น ให้การต้อนรับนายประยูร ดำรงชิตานนท์ ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา และอนุกรรมการ​ zoo​ new​ business model​ อสส. และคณะ เข้าพื้นที่ตรวจงงานและให้คำแนะนำ ในการพัฒนาสวนสัตว์ขอนแก่น