ราคาบัตร

ผู้ใหญ่

100 บาท

เด็ก

20 บาท

เด็กสูงไม่เกิน 120 ซม.

ฟรี

ชาวต่างชาติ(ผู้ใหญ่)

150 บาท

ชาวต่างชาติ(เด็ก)

70 บาท

นักศึกษา(เฉพาะในเครื่องแบบเท่านั้น)

50 บาท

ข้าราชการ(เฉพาะในเครื่องแบบเท่านั้น)

50 บาท

ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป คนพิการ

ฟรี

ราคาที่จอดรถ

ค่าบัตรที่จอดรถบัส (6 ล้อขึ้นไป)

60 บาท

ค่าบัตรจอดรถยนต์

50 บาท

ค่าบัตรจอดรถจักรยานยนต์

10 บาท