Your browser does not support JavaScript!
สวนสัตว์ขอนแก่น

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง




อ่านทั้งหมด

บริการ




อ่านทั้งหมด

สถานที่แนะนำ




อ่านทั้งหมด



จากการสนับสนุนจากทางรัฐบาลร่วมกับองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงก่อให้เกิดโครงการนำเที่ยวที่มุ่งเน้นการส่งเสริมความรู้ด้านสิ่งมีชีวิตให้เข้าถึงนักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าชมสวนสัตว์ จึงก่อให้เกิดโครงการนำเที่ยวขึ้น

ซึ่งโครงการนำเที่ยวจะมีบริการในสวนสัตว์ต่างๆ มีทีมงานคอยดูแลประสานงาน มีการแนะนำการเดินชมอย่างมีประสิทธิภาพและสนุกสนานตลอดการเที่ยวชม ทำให้เการบริการได้รับความนิยมสูงขึ้นเรื่อยๆ ทางทีมงานจึงเล็งเห็นความสำคัญในการให้บริการที่ดีขึ้น จึงได้จัดทำ ระบบจองโครงการนำเที่ยวออนไลน์ ขึ้น ระบบจองโครงการนำเที่ยวออนไลน์ จะเปิดให้ผู้ที่สนใจสามารถส่งรายละเอียดของผู้เข้าชม, หน่วยงาน, ผู้ดูแลประสานงาน, วันที่ต้องการเข้าชม หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้ที่ต้องการเข้าชมสามารถแจ้งความจำนงค์ออนไลน์ได้ผ่านอินเตอร์เน็ต โดยหลังจากที่มีการแจ้งความจำนงค์ต้องการเข้าสมสวนสีตว์ตามโครงการนำเที่ยว จะมีการแจ้งผลการอนุมัติจัดเตรียมสถานที่และบริการต่างๆ ไว้อำนวยความสะดวก จึงจะถือว่าเสร็จสิ้นการใช้บริการ ระบบจองโครงการนำเที่ยวออนไลน์

** โรงเรียนรัฐบาล สังกัดต่างๆ / สถานศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ ทัศนศึกษา ส่งหนังสือและเอกสารต่างๆ ที่ฝ่ายการศึกษาตามอีเมล์ด้านล่าง เท่านั้น!

Email : eduzone844@gmail.com สอบถามเพิ่มเติมโทร 086-455-6340 , 043-040143 , 064-005-1177 ประเภทไป-กลับ , 090-898-6199 ประเภทค่ายพักแรม 

t20161222163828_5960.jpg
t20161222163831_5961.jpg
t20161222163833_5962.jpg
t20161222163836_5963.jpg
t20161222163838_5964.jpg
t20161222163840_5965.jpg
88 หมู่ 8 ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 40280 โทร. 086-4556341, 086-4594192 Email : khonkaenzoo@gmail.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์