• ประกาศสวนสัตว์ขอนแก่น เรื่อง จัดหาผู้ประกอบการเข้ามาดำเนินการจัดส่งผลิตภัณฑ์น้ำแข็งทุกประเภท แต่เพียงผู้เดียว ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 23/09/2020

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขุดเจาะบ่อบาดาล ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น (งบประมาณผลกระทบภัยแล้ง) 24/04/2020

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกวดราคาจ้างปรับปรุงส่วนจัดแสดงทุ่งแสนกวาง ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 14/04/2020

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างส่วนจัดแสดงช้างไทยและทุ่งวัวแดง ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 14/04/2020

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงค่ายเรียนรู้ส่วนการศึกษา ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 14/04/2020

 • ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๕ ประเภท ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 13/04/2020

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศจ้างออกแบบปรับปรุงส่วนจัดแสดงอาณาจักรนักล่า 10/04/2020

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศจ้างออกแบบปรับปรุงอาณาจักรลิงใหญ่ 10/04/2020

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศจ้างออกแบบก่อสร้างส่วนจัดแสดงอีสานซาฟารี 10/04/2020

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศจ้างออกแบบก่อสร้างส่วนจัดแสดงเพนกวิน 10/04/2020

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศจ้างออกแบบปรับปรุงส่วนจัดแสดงแมวน้ำ 10/04/2020

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศจ้างออกแบบก่อสร้างส่วนจัดแสดงโคอาลา 10/04/2020

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปี2563 08/04/2020

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน 01/04/2020

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศยกเลิก ประกาศการดำเนินการประกาศจัดหาผู้เข้ามาดำเนินการบริหารจัดการสวนน้ำสันทนาการและการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์ขอนแก่น ระยะเวลาดำเนินการ ๕ ปี 06/03/2020