• สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศผู้ชนะการจ้างการแสดงและเดินขบวนพาเหรด กิจกรรมสงกรานต์ อีสานม่วนหลาย 09/04/2021

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างก่อสร้างส่วนจัดแสดงกวางรูซาและกวางป่า ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 05/03/2021

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงห้องเก็บของและห้องสุขา ฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์ 22/02/2021

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างพื้นที่ล้างรถขยะ ฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์ 22/02/2021

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างเหมาบริการสวนสัตว์ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564 11/02/2021

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างส่วนจัดแสดงนากเล็กเล็บสั้น ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 25/01/2021

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารสัตว์ จำนวน 5 ประเภท ประจำปีงบประมาณ 2564 25/01/2021

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส่วนจัดแสดงเพนกวิน ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 แห่ง 29/12/2020

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 แห่ง 28/12/2020

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อประติมากรรมคิงคอง ในกิจกรรม สวัสดีปีใหม่ สวนสัตว์ขอนแก่น ปี 2564 จำนวน 1 ตัว 17/12/2020

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสัตว์ชราและพิการ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 แห่ง 16/12/2020

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ จำนวน 2 รายการ 09/12/2020

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศผูัชนะการเสนอราคาซื้อดอกไม้พร้อมกระถางและวัสดุอุปกรณ์ สำหรับกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ สวนสัตว์ขอนแก่น 2564 จำนวน 2 รายการ 07/12/2020

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถพยาบาลสัตว์ (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตสัตว์จำนวน 1 คัน 27/11/2020

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารและเครื่องดื่ม แผนงานนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ 2564 สวนสัตว์ขอนแก่น 17/11/2020