• ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานปรับปรุงคอกกักและส่วนจัดแสดงจิงโจ้แดงเป็นส่วนจัดแสดงอีแลนด์และวอเตอร์บัค ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 25/05/2020

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 5 ประเภท ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 12/05/2020

 • ประกาศสวนสัตว์ขอนแก่น ผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างออกแบบก่อสร้างส่วนจัดแสดงโคอาลา 24/04/2020

 • ประกาศสวนสัตว์ขอนแก่น ผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างออกแบบก่อสร้างส่วนจัดแสดงแพนกวิน 24/04/2020

 • ประกาศสวนสัตว์ขอนแก่น ผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างออกแบบก่อสร้างส่วนจัดอสดงอีสานซาฟารี 24/04/2020

 • ประกาศสวนสัตว์ขอนแก่น ผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างออกแบบปรับปรุงส่วนจัดแสดงอาณาจักรนักล่า 24/04/2020

 • ประกาศสวนสัตว์ขอนแก่น ผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างออกแบบปรับปรุงอาณาจักรลิวใหญ่ 24/04/2020

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงค่ายเรียนรู้ส่วนการศึกษา ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 24/04/2020

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงส่วนจัดแสดงทุ่งแสนกวาง ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 24/04/2020

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างส่วนจัดแสดงช้างไทยและทุ่งวัวแดง ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 24/04/2020

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขุดเจาะบ่อบาดาล ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น (งบประมาณผลกระทบภัยแล้ง) 24/04/2020

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2563 24/04/2020

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานกั้นคอกฮิปโปโปเตมัสแคระเป็นส่วนจัดแสดงจระเข้น้ำจืด ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 22/04/2020

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ 14/04/2020

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารส่วนจัดแสดงแมวน้ำ ( งานทาสีภายนอก ) ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 10/04/2020