• สัญญาซื้อขายรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๓ ตัน ๖ ล้อ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 28/06/2018

  • สัญญาจ้างก่อสร้างศูนย์อาหารบริเวณส่วนต้อนรับนักท่องเที่ยว ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 28/06/2018

  • สัญญาจ้างก่อสร้างศูนย์อาหารบริเวณส่วนต้อนรับนักท่องเที่ยว ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 28/06/2018

  • สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณุปโภค ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 28/06/2018

  • สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 28/06/2018

  • สัญญาซื้อขายเครื่องวัดสัญญาณชีพ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 28/06/2018

  • สัญญาซื้อขายเครื่องวัดค่าเคมีในเลือดสัตว์บนแถบทดสอบ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 28/06/2018

  • สัญญาซื้อขายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 28/06/2018