ลา/Donkey (Equus asinus)

สิ่งที่น่าสนใจ :

ลำตัวมีสีหลากหลายเช่น สีเทา น้ำตาล ดำ ส่วนที่ใต้ท้องมีสีขาว

ถิ่นอาศัย :

พบในทวีปแอฟริกา

อาหาร :

อาหารของลาคือหญ้า และเมล็ดพืช

อายุเฉลี่ย :

อายุยืนราว 10 ปี

วัยเจริญพันธุ์ :

ลาผสมพันธุ์ได้เมื่อมีอายุ 2 ปี ออกลูกครั้งละ 1 ตัว

ขนาดและน้ำหนัก :

มีหัวขนาดใหญ่ หูยาว สูงประมาณ 1.5 เมตร

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2560