นกกาบบัว/Painted Stork (Mycteria leucocephala)

สิ่งที่น่าสนใจ :

ขนลำตัวสีขาว มีลายละเอียดสีดำเหลือบเขียวบนหลัง และมีแต้มสีชมพูอย่างสีดอกกุหลาบบนปีกและส่วนหลังตอนล่าง อกมีลายแถบสีดำคาด ขนปีกบินและขนหางเป็นสีดำ จะงอยปากสีออกเหลือง หนังที่หน้าสีเหลืองเป็นมัน ขาสีน้ำตาลจนถึงสีเกือบแดง นกอายุน้อยขนบนลำตัวจะมีสีน้ำตาลอ่อน ขนตรงส่วนคอมีลายตามขอบสีดำ และไม่มีลายแถบคาดบนส่วนอก

ถิ่นอาศัย :

พบอาศัยอยู่ในที่ราบต่ำในอินเดีย รวมทั้งพม่า ไทย อินโดจีนจนถึงมลายู นกกาบบัวมักหากินเป็นฝูงเล็กๆ ตามหนองน้ำ

อาหาร :

อาหารจึงได้แก่สัตว์น้ำเล็ก เช่น ปู ปลา กบ เขียด

พฤติกรรม :

นกกาบบัวจะหากินอาหารจำพวกสัตว์น้ำโดย การลุยลงไปในน้ำจุ่มจะงอยปากลงไปหาอาหารตามโคลนท้องน้ำ หรืออาจหาเหยื่อด้วยการยืน ก้มตัวนิ่ง และอ้าปากแช่อยู่ในน้ำ เมื่อเหยื่อผ่านมาก็จะงับทันที แล้วใช้โคนปากขบซ้ำจนตาย แล้วจึงกลืนเหยื่อเข้าไป

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่เกือบอยู่ในข่ายเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

อนุกรมวิธาน

CLASS : Aves

ORDER : Ciconiiformes

FAMILY : Ciconiidae

GENUS : Mycteria

SPECIES : Painted Stork (Mycteria leucocephala)

สถานะภาพทางการอนุรักษ์ : สิ่งมีชีวิตที่เกือบอยู่ในข่ายเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

ขนาดและน้ำหนัก :

เป็นนกน้ำขนาดใหญ่มีความสูงขณะยืน ประมาณ 90 เซนติเมตร

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2560