นกลุมพูเขียว/Green Imperial-pigeon (Ducula aenea)

สิ่งที่น่าสนใจ :

นกลุมพูอยู่ในวงศ์เดียวกับนกเขา ตัวผู้และตัวเมียมีลักษณะคล้ายกัน ขนตอนบนที่ปีก หลังและหางด้านนอกมีสีเขียวปนเทาเป็นเงาวาวสวยงาม ขนตอนล่างที่อกและด้านล่างของลำตัวเป็นสีเทา ขนคลุมใต้โคนหางมีสีน้ำตาลแดง คอขาว หัวและปากเทา เท้าแดง มีวงขาวขอบตา

ถิ่นอาศัย :

นกลุมพูมีถิ่นกำเนิดในอินเดีย อันดามัน นิโคบาร์ส จีน ไหหลำ ตังเกี๋ย ซุนดาส์ ฟิลิปปินส์ นิวกินี ไทย ลาว เขมร เวียดนาม มาเลเซีย สำหรับประเทศไทยมีทั่วไปเกือบทุกภาค นอกจากภาคกลาง

อาหาร :

เป็นนกกินผลไม้ อาหารจึงได้แก่ ผลไม้สุก และลูกไม้ชนิดต่างๆ

พฤติกรรม :

นกลุมพูปกติชอบอยู่เป็นฝูงเหมือนนก เปล้าทั่วไป บางครั้งพบอยู่ตัวเดียวหรือพบอยู่เป็นคู่ในฤดูผสมพันธุ์ ชอบอยู่ตามป่าโปร่งซึ่งเป็นป่าต่ำ เป็นนกที่บินได้เก่งและบินเร็ว เป็นนกชอบหลบตัวอยู่ตามพุ่มไม้ ชอบหากินตามต้นไม้ ไม่ชอบลงดินนอกจากลงกินน้ำหรือกินดินโป่ง

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์

วัยเจริญพันธุ์ :

นกชนิดนี้ผสมพันธุ์ช่วงฤดูร้อนถึงต้นฤดูฝน ทำรังหยาบ ๆ ด้วยกิ่งไม้แห้ง รังอยู่สูงจากพื้นดินไม่มากนัก วางไข่ครั้งละ 1-2 ฟอง

ขนาดและน้ำหนัก :

เป็นนกค่อนข้างใหญ่ ขนาดลำตัวประมาณ 43 เซนติเมตร

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 06 เมษายน 2560