บาราซิงห์/Barasingha (Rucervus duvaucelii)

สิ่งที่น่าสนใจ :

บาราซิงเป็นสัตว์ตระกูลละมั่งขนาดกลาง ตัวผู้มีความสูงมากที่สุด 1 เมตรและใกล้บริเวณหางมีจุดทั้งหมด 6-8 จุด ขนสีน้ำตาลเข้มส่วนบริเวณท้องมีสีเหลืองในช่วงฤดูร้อนขนของตัวผู้จะเปลี่ยนเป็นสีแดงอ่อน และในวัยที่กำลังเจริญเติบโตจะมีขนสีแดงปนขาว

ถิ่นอาศัย :

ทางตอนใต้ของเนปาล และตอนเหนือของอินเดีย

อาหาร :

ส่วนใหญ่กวางเหล่านี้จะเล็มหญ้าเป็นหลักถึงแม้ว่าบางครั้งจะคุ้นเคยกับการกินพืชน้ำที่ขึ้นอยู่ใต้น้ำก็ตาม

พฤติกรรม :

สัตว์ชนิดนี้มักจะคุ้นเคยในการอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าต่างๆตั้งแต่ป่าไม้ดิบแล้งผลัดใบไปจนถึงป่าไม้โกงกาง

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่มีแนวโน้มจะสูญพันธุ์ ของสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN Red List 2017). สิ่งมีชีวิตที่จัดให้อยู่ในอนุสัญญาไซเตส ในบัญชีหมายเลข 1 (CITES)

วัยเจริญพันธุ์ :

ฤดูผสมพันธุ์ของสัตว์ชนิดนี้คือตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนเมษายน และมักจะพบสัตว์ชนิดนี้เป็นฝูงใหญ่ซึ่ง ตัวผู้จะมีอาการดุร้าย โดยมักจะเข้าหาตัวเมียประมาณ 30 ตัว และร้องคำรามเสียงดัง ตัวเมียจะมีความพร้อมในการผสมพันธุ์ปีละครั้ง และมักจะคลอดลูกทีละตัวในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน ลูกของสัตว์ชนิดนี้จะเริ่มอยู่ตามลำพังเมื่อมีอายุประมาณ 6-8 เดือน และสัตว์ชนิดนี้มีอายุไม่เกิน 20 ปี

ขนาดและน้ำหนัก :

ขนาดลำตัวยาว 180 เซนติเมตร ไหล่สูง 119-124 เซนติเมตร น้ำหนัก 170-289 กิโลกรัม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 06 เมษายน 2560