นกแก้วโนรีแชทเทอริ่ง/Chattering Lory (Lorius garrulus)

สิ่งที่น่าสนใจ :

ส่วนใหญ่นกแก้วโนรีแชทเทอริ่งจะมีขนสีแดงเข้ม ส่วนต้นขาและปีกมีสีเขียวอ่อน ปลายหางของสัตว์ชนิดนี้มีสีเขียวเข้ม ในบางครั้งสัตว์ในสายพันธุ์นี้จะมีจุดแต้มสีเหลืองตามใบหน้า และมีอยู่สามสายพันธุ์ย่อยที่มีลักษณะแตกต่างกัน เมื่อกระพือปีก และหุบปีกจะมองเห็นลำตัวเป็นสีเหลืองปากมีสีส้มแต่โดยทั่วไปจะมองเห็นเป็นสีส้มเข้ม

ถิ่นอาศัย :

นกแก้วโนรีแชทเทอริ่ง พบมากบริเวณพื้นที่ราบลุ่ม ป่าดิบเขา สูงจากระดับน้ำทะเล 1,050 เมตร ยังพบบันทึกว่านกชนิดนี้ยังสามารถอยู่ในป่าได้ โดยปกติแล้วนกชนิดนี้จะชอบอยู่บริเวณสวนและป่ามะพร้าว

อาหาร :

น้ำหวานจากเกษรดอกไม้หรือเกษรดอกไม้ ยอดอ่อนมะพร้าว และข้าวโพด

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่มีแนวโน้มจะสูญพันธุ์ ของสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN Red List 2011).สิ่งมีชีวิตที่จัดให้อยู่ในอนุสัญญาไซเตส ในบัญชีหมายเลข 2 (CITES 2007)

วัยเจริญพันธุ์ :

โพรงของนกแก้วโนรีแชทเทอริ่ง จะอยู่บนต้นไม้สูงจากพื้นดินประมาณ 20-25 เซนติเมตร ฤดูกาลผสมพันธุ์อยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนพฤศจิกายน หรือนานกว่านั้น ออกไข่ครั้งละ 2 ฟอง ระยะเวลาฟักไข่ประมาณ 76 วัน

ขนาดและน้ำหนัก :

ขนาดของลำตัวยาว 30 เซนติเมตร

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2560