นกเขาชวา/Zebra Dove, Barred Ground Dove, Peaceful Dove (Geopelia striata)

ถิ่นอาศัย :

พบทั่วประเทศ พบได้ทั่วไปตามป่าโปร่ง ป่าละเมาะ ในเมือง หรือหมู่บ้าน สวนผลไม้ ทุ่งนา ทุ่งหญ้า และบริเวณที่กสิกรรมต่างๆ มีถิ่นกำเนิดในฟิลิปปินส์ และหมู่เกาะซุนดา จนถึงออสเตรเลีย ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบในพม่า ไทย มาเลเซีย

อาหาร :

กินเมล็ดธัญพืช และเมล็ดหญ้าต่างๆเป็นอาหาร

พฤติกรรม :

มีกิจกรรมต่างๆ และหากินในตอนกลางวัน มักอยู่โดดเดี่ยว เป็นคู่ พบน้อยที่เป็นฝูง หากินตามพื้นดิน การร้องหรือการขันของนกเขาชวา เป็นการร้องขันเพื่อประกาศอาณาเขต หรือดึงดูดเพศตรงข้ามเพื่อการผสมพันธุ์

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์

วัยเจริญพันธุ์ :

ผสมพันธุ์ในช่วงฤดูร้อนต่อฤดูฝน หรือระหว่างเดือนมีนาคม-มิถุนายน ทำรังแบบง่ายๆ ด้วยการใช้กิ่งไม้เล็กๆ และต้นหญ้ามาวางซ้อนทับกัน ตามง่ามของต้นไม้บริเวณแหล่งหากิน ไข่มีสีขาวไม่มีลายหรือขีดใดๆ ในแต่ละรังมีไข่ 2 ฟอง ทั้ง 2 เพศช่วยกันสร้างรัง ฟักไข่ ระยะเวลาฟักไข่ 12 - 13 วัน

ขนาดและน้ำหนัก :

เป็นนกที่มีขนาดเล็ก 21-22 เซมติเมตร

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2560