งูเขียวหางไหม้ท้องเหลือง/White-lipped Tree Viper (Trimeresurus albolabris (formerly as: Cryptelytrops albolabris))

สิ่งที่น่าสนใจ :

ขนาดตัวปานกลาง ด้านบนของหัวและบนหลังสีเขียวและด้านท้องสีเหลือง แต่บางตัวมีใต้คางและคอเป็นสีขาวขุ่น ด้านข้างลำตัวอาจมีแถบสีดำจางพาดขวางลำตัวเป็นระยะ ตาสีเหลือง (บางตัวอาจเป็นสีแดง) รูปร่างหัวเป็นรูปสามเหลี่ยมกว้าง คอคอด ตัวสั้นป้อม หางสั้น สามารถม้วนจับกิ่งไม้ได้ ม่านตาอยู่ในแนวตั้งแบบตาแมว หางเป็นปื้นสีน้ำตาลแดง ตัวผู้มีลายเส้นสีขาวบนเกล็ดลำตัวแถวล่างสุด ตั้งแต่ส่วนคอยาวตลอดลำตัว ตัวไม่เต็มวัยอาจมีขอบข้างเกล็ดท้องสีเขียวเข้ม ตัวเมียไม่มีเส้นข้างลำตัว เกล็ดหัวเรียบมีขนาดเล็กแต่บางเกล็ดอาจมีลักษณะเป็นสันเล็กน้อย มีรูลึกระหว่างตากับจมูก เกล็ดลำตัวมีลักษณะเป็นสัน เกล็ดกลางตัว 21-23 แถว เกล็ดหัวตา 3 เกล็ด เกล็ดหางตา 2 เกล็ด ไม่มีเกล็ดระหว่างเกล็ดจมูกกับเกล็ดตา เกล็ดใต้ตา 1-2 แถว เกล็ดริมฝีปากบน 7-13 เกล็ด โดยเกล็ดริมฝีปากเกล็ดแรกเชื่อมกับเกล็ดจมูก เกล็ดริมฝีปากล่าง 6-16 เกล็ด เกล็ดใต้หางคู่ เกล็ดทวารเดี่ยว มีเขี้ยวยาว บนขากรรไกรบนด้านหน้าสามารถพับได้ มีพิษร้ายแรง

ถิ่นอาศัย :

พุ่มไม้ และต้นไม้ ในพื้นที่ราบลุ่มจนถึงบนเขา ตั้งแต่ ป่าละเมาะ ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบชื้น รวมทั้งพื้นที่เกษตรกรรม และตามสวนขนาดเล็กในแหล่งชุมชน

อาหาร :

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก และนก

พฤติกรรม :

หากินเวลากลางคืน

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์

อนุกรมวิธาน

CLASS : Reptilia

ORDER : Squamata

FAMILY : Viperidae

GENUS : Trimeresurus

SPECIES : White-lipped Tree Viper (Trimeresurus albolabris (formerly as: Cryptelytrops albolabris))

สถานะภาพทางการอนุรักษ์ : สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์

วัยเจริญพันธุ์ :

ออกลูกครั้งละ 7 - 30 ตัว

ขนาดและน้ำหนัก :

เป็นงูขนาดกลางถึงขนาดเล็ก ความยาวจากปลายจมูกถึงปลายหางประมาณ 50 เซนติเมตร

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 06 เมษายน 2560