การแสดงความสามารถแมวน้ำ

การแสดงแมวน้ำ

รอบการแสดง

วันธรรมดา จ-ศ

วันหยุด ส-อ

รอบแรก 11.00 น. 11.00 น.
รอบสอง 13.30 น. 13.30 น.
รอบสาม - 15.00 น.

 

อัตราค่าเข้าชมการแสดง

 

ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท