ให้อาหารเสือ-สิงโต

การแสดงให้อาหารเสือ-สิงโต

รอบการแสดง

วันธรรมดา จ-ศ

วันหยุด ส-อ

รอบแรก 11.00 น. 11.00 น.
รอบสอง 14.30 น. 14.30 น.

 

งดการแสดงให้อาหารเสือ-สิงโต ทุกวันพุธ

 

ชมฟรี ณ ส่วนจัดแสดงเสือ-สิงโต