สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างออกแบบก่อสร้างส่วนจัดแสดงโคอาลาเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ราคากลาง click