ประกาศร่าง-ข้อกำหนดและเงื่อนไข (TOR) งานก่อสร้างส่วนจัดแสดงโคอาล่า ภายในสวนสัตว์ขอนแก่นเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศร่าง-ข้อกำหนดและเงื่อนไข (TOR) งานก่อสร้างส่วนจัดแสดงโคอาล่า ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น click