สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 click