ประกาศร่าง-ข้อกำหนดและเงื่อนไข TOR ชุดเอกซเรย์พร้อมแผ่นแปลงสัญญาณภาพเป็นดิจิตอล ภายในสวนสัตว์ขอนแก่นเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศร่าง-ข้อกำหนดและเงื่อนไข TOR ชุดเอกซเรย์พร้อมแผ่นแปลงสัญญาณภาพเป็นดิจิตอล ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น click