ประกาศร่างข้อกำหนดและเงื่อนไข TOR งานปรับปรุงส่วนจัดแสดงสัตว์ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่นเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศร่างข้อกำหนดและเงื่อนไข TOR งานปรับปรุงส่วนจัดแสดงสัตว์ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น click