สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงส่วนจัดแสดงแมวน้ำภายในสวนสัตว์ขอนแก่น จำนวน 1 โครงการเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศสวนสัตว์ขอนแก่น click
เอกสารประกวดราคา เลขที่ 2/2565 click
TOR click