สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศประกวดราคาวื้อเครื่องเลเซอร์รักษาแผลสำหรับสัตว์ จำนวน 1 เครื่องเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศสวนสัตว์ขอนแก่น click
TOR click
เอกสารประกวดราคาเลขที่ 3/2565 click